Rozdělení střech

Střechy lze dělit podle jejich tvaru, sklonu, počtu plášťů či funkce.

Podle počtu plášťů

Střechy lze rozdělit na

 • jednoplášťové – většina střech na obytných budovách
 • víceplášťové – většinou dvouplášťové; používají se na větších veřejných či účelových stavbách; svrchní vrstva zpravidla plní funkci ochrannou a hydroizolační, vnitřní vrstva (nad stropem) je tepelně izolační; prostor mezi vrstvami je odvětráván a může být přístupný pro kontrolu stavu; někdy se využívá jako nenáročný odkládací prostor (půda)

Podle sklonu

Podle sklonu dělíme střechy na

Schéma částí střechy

 • ploché – sklon střešních rovin 0-5°
 • šikmé – sklon do 45°
 • strmé – sklon nad 45°

Pro šikmé a strmé střechy se používá souhrnný název sklonité střechy.

Názvy hlavních částí sklonité střechy

 • Krov je nosná konstrukce střechy, nejčastěji složená z dřevěných nebo kovových nosníků.
 • Hřeben (na obrázku vpravo růžově) je vodorovná průsečnice střešních ploch, od které střešní plochy sestupují.
 • Nároží (zeleně) je sklonitá průsečnice, od níž střešní plochy sestupují.
 • Úbočí (úžlabí) (žlutě) je sklonitá průsečnice, ke které střešní plochy sestupují.
 • Štít (šedě) je sklonitý okraj střechy mezi hřebenem a okapem; též část svislé stěny pod tímto okrajem.
 • Okap (modře) je nejnižší vodorovný okraj střešní plochy; též žlab odvádějící z tohoto okraje vodu.
 • Valba (C) je sklonitá střešní plocha na kratší straně střechy, zabírá místo štítu.
 • Polovalba (B) je sklonitá střešní plocha nad štítem.
 • Vikýř (1-11) je krytý střešní výstupek se svislým oknem nebo toto okno samo.
 • Střešní okno je okno vsazené do sklonité střešní roviny bez krytého výstupku.

Schéma částí střechy

schéma částí střechy

 

stresni dily

Napsat komentář