Vložkování komínů

Vložkování je nečastější prováděnou úpravou komína. Důvodů pro vložkování komínů je hned několik: původní vložka je již stará, v místnosti je cítit zápach spalin, změna paliva, pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa apod.

Existují 3 základní druhy vložek: keramické, nerezové a plastové. Jednovrstvé komíny ve stávající zástavbě je možné rekonstruovat pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva (při odpovídajícím materiálu komínové vložky i pro spotřebiče na tuhá paliva) dodatečným vyvložkováním komínovou vložkou. Tím se vytvoří vícevrstvý komín. Mnoho lidí se obává, že se komín při měnění vložky musí zbourat. Není tomu tak, neboť vložka se do komína spouští se shora Rekonstrukce komínů vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu, protože vyvložkováním se průduch komínu zmenší. Průduch se dá zvětšit vyfrézováním komína a nemusí se tedy bourat. Ale ani s nejkvalitnější vložkou se uživatelé nevyhnou pravidelnému čištění komínu.

Frézování je činnost umožňující rekonstrukci komínů, které nemají dostatečné parametry, a to bez nutnosti bourání komínového zdiva. Tuto metodu lze doporučit především pro obytné domy, kde se díky frézování takový objekt nestane neobyvatelným. Frézování minimalizuje prašnost, které se jinak nelze, při použití jiných metod pro zvětšení průřezu komína, vyhnout. Frézovat je možné komíny přímé i uhýbané. Při frézování lze odebrat až 1/3 síly stěny komína. Vyfrézovat lze většinu běžného stavebního materiálu. Pro frézování nejsou vhodné keramické a kameninové materiály. Po každém frézování musí být komín opatřen komínovou vložkou z materiálu dle připojovaného spotřebiče paliv.

Napsat komentář