Výpočet plochy střechy

Výpočet podle výkresové dokumentace

 1. Plocha střechy
  Elegantní způsob jak zjistit skutečnou plochu střechy je podíl půdorysné plochy a cosinu úhlu a
  (v našem případě mají všechny střešní plochy stejný sklon, takže skutečná plocha
  střechy = a*b/cos a)
 2. Délka hřebene
  Délku hřebene určíme podle kót nebo odměříme z výkresu, který je v měřítku.
  (na našem náčrtku délka hřebene = c + f)
 3. Délka nároží
  Podobným způsobem jako u hřebene určíme půdorysnou délku. Sklon nároží (b) je však menší, než je sklon přilehlých ploch (a). Mají-li přilehlé plochy (viz náš příklad) stejný sklon, potom
  tgb = tga/1,4142 a skutečná délka nároží = půdorysná délka /cos b
 4. Délka okapu
  Délku okapu určíme podle kót případně odměříme z výkresu, který je v měřítku;
  pro náš případ je celková délka okapu 2*(a+d) – e

 

Napsat komentář